314

وقتی حال آدم خوب باشد نقد مولفه های نسبت طعم به حجم گلوله های بستنی ایتالیایی در جوامع سنتی و مدرن از دیدگاه انسان سکولار در قهقرای دیالکتیک دینی هم میتواند موضوع خوبی جهت چندین ساعت بحث جدی باشد.

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر