305


درویش رو هر گلیم پاره، شب دختر میاره...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر