307

تقدیم به تمام بحرینی ها، یمنی ها، لیبیایی ها، سـبـزها، قـهـوه ای ها و هر چی جـنـبـشـی روی زمینِ:


مارها قورباغه ها را مي خوردند و قورباغه ها غمگين بودند.
قورباغه ها به لك لك ها شكايت كردند.
لك لك ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند.
لك لك ها گرسنه ماندند و شروع كردند به خوردن قورباغه ها.
قورباغه ها دچار اختلاف ديدگاه شدند.
عده اي از آنها با لك لك ها كنار آمدند و عده اي ديگر خواهان باز گشت مارها شدند.
مارها باز گشتند و همپاي لك لك ها شروع به خوردن قورباغه ها كردند.
حالا ديگر قورباغه ها متقاعد شده اند كه براي خورده شدن  به دنيا مي آيند.
تنها يك مشكل براي آنها حل نشده باقي مانده است،
اينكه نمي دانند توسط دوستانشان خورده مي شوند يا دشمنانشان.

منوچهر احترامي [؟]

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر