288

در وصف نـاکـارآمـدی قـوه قـضـائـیـه ایـران ذکر همین یک نکته بس که در عصر ترازوهای دیجیتال مجهز به  میکروپروسسورهای چند هسته ای، هنوز از سردر کـاخ دادگـسـتـری ما قَپون آویزونه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر