281

هرگز به "این نیز بگذرد" ها دل خوش مدار که چون بگذرد چیزی جز عمرت را با خود نبرده است.

 

۲ نظر:

 1. نمیدونم چرا یا یه بیت افتادم که تو خدمت رو یه دیوار نوشته بود...
  السلام ای بعد ما آیندگان رفتنی
  بر شما خوش باد این غم خانه ناماندنی
  این پست تو هم یه همچی حسی رو بهم یادآوری کرد.

  پاسخحذف
 2. یادش به خیر، سال 32 با مرحوم قوام و ...

  پاسخحذف