262

هر روز هزاران سیب در اطراف ما از درخت ها به زمین فرو می افتند. آنچه وجود ندارد دیدگاه نیوتنی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر