257

خوب که نگاه میکنم ایران رو شبیه یه سالن ترانزیت میبینم که همه مون توش نشستیم تا نوبت پروازمون برسه. تنها چیزی که نمیفهمم اینه که پرواز لعنتی من کی میخواد بپره.

۱ نظر: