249

"دین افساریست که به گردنتان می اندازند تا خوب سواری دهید و هرگز پیاده نمی شوند، باشد که رستگار شوید."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر