صد و هفتاد و هشت - سهام عدالت


سهم مان از عدل تکه کاغذ پاره‌هایی شد که به دستمان دادند به امید روزی که نقد شوند. 

۱ نظر: