صد و شصت و پنج - وجه تشابه

فرق چندانی نمیکند آخـونـد باشند، کشیش باشند یا کاهن یا . . . 


گویی مردان خدا، از هر فرقه و مذهب، همواره راحت ترین شیوه های پوشش را برای خود بر میگزینند. اول نگاهی که به تن پوش هر یک بیفکنی جز روح بی مبالاتی و کون گشادی جاری بر آن ها چیزی نمی یابی. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر