صد و پنجاه و شش - نوستالژی

 
شاشیدن در استخر.

۲ نظر: