صد و دوازده - Yahoo! Messenger

+ I'm mobile.
- I'm dish washer. Nice to meet you :D

and the story begins.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر