نود و دو - دنیای فلسفه

بزرگی می گفت: "همه ما انسان ها، دانسته یا نا دانسته، حد اقل یک بار در زندگی از پشت خنجر خورده ایم."
و با شنیدن صدای مخالفان چنین پاسخ داد:
"و هر آن کس که در صداقت این گفتار با دیده شک می نگرد، همان به که خود را به آیینه ای رسانده و پایین کشد و خوب در قفایش بنگرد تا شکافش شاهدی باشد بر این ادعا."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر