یکصد - ایهام

مکان: آرایشگاه 
زمان: بعد از شستشو، هنگام مدل دادن

+ آقا همش رو بده بالا.
- همه رو؟ ژل هم بزنم؟
+ آره دیگه، بدون ژل که نمیشه.

[حضار از فرط خنده ان بالا می آورند.]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر