نود - تفالی به شعر نو پارسی

مرد حمال از من پرسید
سـکـس خوب سیخی چند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر