هفتاد و هشت - پارادوکس


هر دفعه با دیدن امامه سر رهبــر- به خصوص در چند سال اخیر- این سوال برایم پیش می‌آید که ارتفاع کدام یک بیشتر است؟
امامه رهبر
یا
تـاج شاهـنـشـاه اعلی حضرت همایونی آریـامهر (با احتساب پَر افراشته بر بالای آن)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر