شصت و چهار - امکانات

قبل از به وجود آمدن صنعت سینما آدم ها چگونه خیال پردازی می کردند آیا؟

۱ نظر: