پنجاه و پنج - شکاف- ای کاش هیچ شکافی بینمون وجود نداشت.
+ اون وقت دقیقاً از کجا باید می ریدیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر