هفده


از همون اول همه چیز برام معلوم بود. اما نه مثل روز روشن که تاریک مثل شب.

۱ نظر: