دواین مرتیکه ده نمکی حتی اسم بازیگرهای زن و مرد رو هم تو تیتراژ شروع فیلم از هم جدا کرده!

بعضی ها رو هر کاریشون بکنی نژادشون اصلاح ناپذیرِ.

پ.ن. 1: این نکته رو هنگام دبدن CD تکثیر شده غیر مجاز از فیلم اخراجی های 2 متوجه شدم.
پ.ن. 2: نمیدونید چه لذتی داره که بفهمی وقتی تصمیم گرفتی برای دیدن این فیلم تماما لَمپَن به سینما نری و پول هر چند ناچیز اما زحمت کشیده ات رو به قیمت خندیدن به گوز و گوزینه به جیب همچین آدمی نریزی درست ترین تصمیم رو گرفتی.
پ.ن. 3: نمیدونم چرا هر کاری میکنم نمیتونم نفرتم نسبت به این آدم دو رو از دلم بیرون کنم.
پ.ن. 4: "شیاد" هم بهش میاد.
پ.ن. 5: عرضی بیش از این نیست، وقت خوش.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر